Prozesua

Kimika Organikoen I+G prozesua barne

Nekazaritza-kimikoak eta bitartekoak;Farmazia-bitartekoak;Usainak eta zaporeak eta bitartekoak; Kimiko organiko finak.

Kimika Organikoen Prozesuen I+G

Zentratuz
Ibilbide sintetikoak aztertzea, Prozesuen optimizazioa, Substantziaren eta prozesuen segurtasunaren ikerketa, Efluenteen ikerketa.

Ezaugarriz
Kostuen lidergo estrategia, Prozesu berritzailea, Erabiltzeko erraza eta segurua, Prozesu berdea.

prozesua
Mini Pilot _Kilo Lab Teknologia Eskalatzeko Test

Mini Pilot / Kilo Lab Teknologia Handitzeko Probarako

Substantzia eta Prozesuen Segurtasunaren Ikerketa

Substantzia eta Prozesuen Segurtasunaren Ikerketa

Egonkortasun termiko eta kimikoaren ikerketa2

Egonkortasun termiko eta kimikoko substantzien eta erreakzioen ikerketa